image
image
image
image
image

بخش توزین پروژه جدید داروسازی خوارزمی

اجرا

محل

تهران – ایران

زمان

تابستان 1395

متراژ

130 متر مربع