image
image
image
image
image

كلين روم اتاق ربات شرکت صنایع تولیدی کروز (تولید قطعات خودرو)

طراحي (مفهومی، پایه و تفصیلی)، فروش تجهیزات، نصب و اجرا

محل

گرمدره – ایران

زمان

پاییز 1396

متراژ

200 متر مربع